VÙNG NGUYÊN LIỆU


Công ty Đông Dương hiện đang triển khai khai thác rừng và trồng rừng mới trên diện tích gần 1,000 ha, chia làm nhiều độ tuổi của cây, từ cây con mới trồng đến những cây có độ tuổi trên 10 năm.

Người dân hồ hởi tham gia công cuộc trồng rừng để nâng cao đời sống

Các cây con mới trồng

Những lá keo xanh mướt đầy sức sống nổi bật giữa đám lau

Khu vực keo mới trồng, độ tuổi dưới 2 năm

Khu vực keo trên 10 năm nhìn từ xa

Cận cảnh thân cây keo trên 10 năm


  Back To Top