TIN TỨC

INDOCHINE WOODS JOINT STOCK COMPANYTUYÊN QUANG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG

Là tỉnh miền núi, Tuyên Quang có điều kiện sinh thái rất thuận lợi cho phát triển rừng. Những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lâm nghiệp, đi liền với đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đảm bảo sự phát triển bền vững, nhất là quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả ...xem thêm

TRỒNG RỪNG VỀ ĐÍCH SỚM

Tính đến ngày 15-7, toàn tỉnh đã trồng được 10.365,8 ha rừng, đạt 100,2% kế hoạch, trong đó rừng tập trung 9.903,4 ha, rừng phân tán 462,4 ha. Đây là năm tỉnh hoàn hành kế hoạch trồng rừng sớm nhất so với khung thời vụ. Thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình đều đạt trên 100% kế hoạch. ...xem thêm

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CHẾ BIẾN GỖ RỪNG TRỒNG

Tuyên Quang đã hình thành chuỗi sản xuất lâm nghiệp khép kín, từ sản xuất cây giống, trồng rừng và chế biến lâm sản. Đây là chuỗi liên kết sản xuất bền vững giữa cơ sở sản xuất với người trồng rừng, là tiền đề quan trọng để tỉnh ta thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm chế biến gỗ rừng trồng của cả nước. ...xem thêm

  Back To Top